Жаңалықтар

2019-12-09


2018-05-12


2016-04-19


2015-04-08


2014-02-25


Дайындықтың рұқсат берілген түрлері.

Дайындық түрлері

Дайындық сағаттарының (күндерінің) ұзақтығы

Топ құрамының ең аз саны, адам

ҚР ТЖМ 2008 жылғы 20 қазандағы №0000574 төтенше жағдайлар мен өнеркәсіптік қауіпсіздікке мемлекеттік бақылау жүргізу бойынша Комитеттің Аттестаты.

Жарылыс жұмыстарының жетекшісі (сейсмикалық барлау және ұңғымалардағы жарылыс-қопару жұмыстары).

126 (18)

5

Геофизикалық жұмыстардағы жарылғыш (сейсмикалық барлау және ұңғымалардағы жарылыс-қопару жұмыстары).

150 (19)

5

Ашық тау-кен жұмыстарындағы жарылыс жұмыстарының жетекшісі.

119 (15)

5

Ашық тау-кен жұмыстарындағы жарылғыш.

112 (14)

5

Қойма меңгерушісі және жарылғыш материалдарды таратушы.

78 (10)

6

Геофизикалық жұмыстардағы жарылғыш + Жарылғыш материалдар (таратушы) қоймасының меңгерушісі.

156 (20)

5

Қауіпті өндірістік объектілері (кәсіпорынның өндірістік қызметінің ерекшелігін ескере отырып) бар өнеркәсіп кәсіпорындарының мамандары мен басшыларына арналған «Өнеркәсіптік қауіпсіздік»

40 (5)

8

Жарылыс-қопару жұмыстарының өнеркәсіптік қауіпсіздігі бойынша сынақ алдындағы дайындық.

40 (5)

8

«Құрылыс жұмыстарында ұңғымаларды мұнайға, газға, суға сынақтан өткізу және іске қосуда геологиялық–технологиялық, геофизикалық және басқа да сервистік зерттеулерді жүргізетін кәсіпорын мамандарына, инженерлі-техникалық қызметкерлеріне және басшыларына арналған газ-мұнай-су көріністері анықталған кездегі қызметкерлердің іс-әрекеті.

40 (5)

8

Ұңғыларды салумен, сынақтан өткізумен және жөндеу жұмыстарымен айналысатын мамандарға, инженерлі-техникалық қызметкерлерге және ұйым басшыларына арналған мұнай-газ-су көріністерінің алдын-алу және жою шаралары.

45 (6)

8

Қара және түсті метал ломдарының жарылу қауіпсіздігіне бақылау.

56 (7)

6

ҚР Энергетика және Минералдық ресурстар Министрлігінің атомдық энергиясы бойынша Комитетінің 2008 жылғы 18 қарашадағы №0002000 Лицензиясы.

Радиациялық қауіпсіздік пен қорғаныс.

30 (4)

8

Дозиметрист

66 (9)

5

*Тапсырыс берушінің ынтасы (өтініші) бойынша біз дайындықтың көкейтесті бағдарламаларын дайындауға әзірміз.